Tag Archive : سیستم گرمایشی هوشمند

۰
سیستم گرمایشی هوشمند

مدیریت سیستم های گرمایشی هوشمند

       زندگی نو / ویژه      ۱۲ اسفند, ۱۳۹۴

مدیریت سیستم های گرمایشی هوشمند روزگاری آتش و  بخاری و مواد نفتی به عنوان تنها راه گرمایش خانه ها بود و پس از آن شاهد ساخت وسایل گرمایشی الکترونیکی بود. این در حالی است که در چند سال اخیر، سیستم…… بیشتر »