Tag Archive : ضبط مکالمه تلفنی

۰
record-a-phone-call-001

نحوه ضبط یک مکالمه تلفنی در اندروید

       گجت ها / ویژه      ۸ اسفند, ۱۳۹۴

نحوه ضبط یک مکالمه تلفنی در اندروید هشدار: قبل از اینکه آموز زیر را بکار ببرید؛ توجه داشته باشید که انجام عملیات ضبط مکالمه ای تلفنی ذیل ممکن است برای اهدافی غیرقانونی بکار برده شود. فلذا میبایست آگاه باشید برای…… بیشتر »