Tag Archive : فناوری‌

۰
اینترنت با مغز

اینترنت با مغز ما چه می‌کند؟

       دانستنی های پزشکی      ۲۶ تیر, ۱۳۹۵

اینترنت یکی از فناوری‌هایی بود که همانند بسیاری دیگر از فناوری‌های وارداتی پس از ورود به کشور به‌سرعت فراگیر شد و البته مثل همیشه قبل از آن‌که فرهنگ استفاده از این فناوری به کشور وارد شود، خود فناوری در اختیار…… بیشتر »