رقابت Facebook و Twitter بر سر تصاحب پخش زنده تلویزیونی

رقابت Facebook و Twitter بر سر تصاحب پخش زنده تلویزیونی

به گزارش New York Post فیسبوک و توئیتر در حال رقابت برای اخذ حقوق قانونی پخش زنده برنامه ای تلویزیونی هستند. هر دو شبکه اجتماعی نامبرده در حال مذاکره با شبکه های تلویزیونی اند و اذعان میدارند که از توافقات نهایی هنوز دورند. بیشتر بخوانید دربارهرقابت Facebook و Twitter بر سر تصاحب پخش زنده تلویزیونی