Tag Archive : مهندس همایون کازرونی

۰
محافظ خارجی برای افراد فلج

نسل جدید پوشش محافظ خارجی برای افراد فلج

       دانستنی های پزشکی      ۱۸ بهمن, ۱۳۹۴

تا همین اواخرفلج شدن از کمر به پایین به معنای استفاده از صندلی چرخ دار بود و این موجب محدودیت های فیزیکی و اجتماعی بسیاری برای افرادی که دچار این مشکل بودند میشد.اما گروه روباتیک دانشگاه برکلی و آزمایشگاه مهندسی…… بیشتر »