432435436546

پوست مصنوعی انعطاف پذیر

پوست مصنوعی انعطاف پذیر

محققان آمریکایی با ترکیب نانو ذرات طلا و نوعی پلیمر توانستند لایه انعطاف پذیرخودترمیم شونده که میتوان به عنوان پوست مصنوعیاستفاده کرد را ابداع کنند.این ماده با هر بار ترمیم نسبت به قبل استحکام بیشتری پیدا می کند. پژوهشگران کالیفرنیا موفق به ساخت این ماده انعطاف پذیر شدند.این پوست مصنوعی با الهام از خاصیت خودترمیمی پوست طبیعی ساخته شده است.

81906330-70421783

بیشتر بخوانید دربارهپوست مصنوعی انعطاف پذیر