چسب هوشمند

چسب های پزشکی هوشمند

محققان دانشگاهMITچسب زخمی را ساختند که دارای تکنولوژی هوشمند است وقابلیت التیام زخم به صورت کاملا هوشمند را دارد.این چسب زخم از نوع هیدروژل است که روی آن حسگرهایی وجود دارد که وظیفه کنترل زخم بیمار را دارند.هنگامی که زخم دچار التیام شود همانند یک دماسنج عمل میکند . این چسب زخم ،نرم و انعطاف […]