Tag Archive : کلید F2

۰
Batch-Rename-Files

تغییر نام فایل­ها بصورت گروهی

       گجت ها      ۶ اردیبهشت, ۱۳۹۵

ویندوز، مک و بسیاری از توزیعات لینوکسی ابزارهایی رابرای تغییر نام فایل­ها بصورت گروهی، دارا میباشند. مطمئناً استفاده از یک ابزارتغییر نام گروهی، کارایی بسیار بیشتری را در نامگذاری تک به تک فایل­ها خواهد داشت. Windows در ویندوز ابتدا میبایست…… بیشتر »