کیبورد پوشیدنی جدید با هدف حذف قابلیت لمس کردن

با کیبورد پوشیدنی جدید می توان روی هوا تایپ کرد و دیگر نیازی به لمس تلفن همرا و یا تبلت خود ندارید. این کیبورد جدید Tap نام دارد.در واقع بند Tap یک نوار پارچه ای است که همانند دستکش دور انگشتان قرار میگیردو شبیه به پنجه بوکس است.در این کیبورد حسگر های نامرئی به ترجمه […]