اموجی مخصوص بانوان شاغل

گوگل تایید یونیکد برای ورود اموجی بانوان شاغل به دنیای اموجی‌ها را دریافت کرد

در ماه مه گوگل درخواستی برای یونیکد (مرجع تایید اموجی‌ها) ارسال کرد که در آن خبر از ساخت اموجی مخصوص بانوان شاغل می‌داد و امروز کمیته فنی یونیکد این درخواست را تایید کرد. اموجی‌های جدید، زنان را در یازده شغل مختلف شامل کشاورزی، خوانندگی، تجارت، پزشکی و … نشان می‌دهد که در رنگ پوست‌های مختلف […]