record-your-screen

ضبط ویدئو از صفحه نمایش

گاهی اوقات لازم است تا از صفحه نمایش خود چه در کامپیوتر، چه در گوشی موبایل و چه در یک تبلت ویدئویی را ضبط نمائید. این مطلوبمعمولاً بمنظور ارائه یک آموزش (بصورت عملی و کاربردی) برای مخاطبی خاص (و یا به شکلی عمومی و رسمی) صورت میگیرد. تحت چنین فریندی قادر خواهید بود هر فایل […]